TIOP-1.2.3-09/1

“Kalliopé” – Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése az SZKKVSZI bokorintézményben és a Deák Ferenc Gimnáziumban

A TIOP-1.2.3 konstrukció keretében kapott támogatás eredményeképpen tagintézményi szinten közel 2 millió Ft értékben szereztünk be elsősorban informatikai eszközöket.

Az új munkaállomások mellett vonalkódolvasó könnyíti meg a kölcsönzést és visszahozatalt. Lehetőség nyílik önkiszolgáló tanulói kölcsönzésre is.

A könyvszkenner könyvek és folyóiratok igényes szkennelését teszi lehetővé, amelyek tartalma így megoszthatóvá és hozzáférhetővé válik a helyi hálózaton.

A hálózathoz szervert és wifi-eszközöket telepítettünk.

Nemcsak hardveres, hanem szoftveres fejlesztésről is beszámolhatunk: az alábbi hivatkozással érhető el az SZKKVSZI közös könyvtári adatbázisa, amely oldalon a megfelelő tagintézmény bejelölésével az adott tagintézmény könyvtári állományában kereshetünk, különben az egyesített adatbázis találatait kapjuk. Amennyiben egy könyv nem érhető el az adott tagintézményben, indokolt esetben intézményen belüli könyvtárközi kölcsönzéssel hozzáférhetővé válik.

Közreműködő Szervezetünk az ESZA, a NFÜ irányítása alatt.